U wilt toch ook een betere kwaliteit van wonen en leven?

Dat is wat wij voor u kunnen realiseren. Ambachtelijk vakwerk gecombineerd met de nieuwste technieken voor een prettigere manier van wonen.

Als aannemer uit de regio van Rotterdam hebben wij een breed aanbod aan verschillende soorten vakmannen in huis. Het voordeel voor u is bij het inhuren van ons als een aannemersbedrijf is dat alle vakmannen op elkaar afgestemd zijn en de werkzaamheden soepeltjes verlopen.

De werkzaamheden die wij aanbieden zijn zeer uitgebreid:

- Het slo­pen van bouw­wer­ken, grond­ver­zet en proef­bo­ren
- Het slo­pen van bouw­wer­ken
- Grond­ver­zet
- Proef­bo­ren
- Bouw­in­stal­la­ties
- Elek­tro­tech­ni­sche bouw­in­stal­la­ties
- Lood­gie­ters- en fit­ters­werk; in­stal­la­tie van sa­ni­tair en ver­war­mings- en lucht­be­han­de­lings­ap­pa­ra­tuur
- Lood­gie­ters- en fit­ters­werk; in­stal­la­tie van sa­ni­tair
- In­stal­la­tie van ver­war­mings- en lucht­be­han­de­lings­ap­pa­ra­tuur
- Ove­ri­ge bouw­in­stal­la­tie
- In­stal­la­tie van lif­ten, rol­trap­pen en blik­sem­af­lei­ding
- Iso­la­tie­werk­zaam­he­den
- Ove­ri­ge bouw­in­stal­la­ties n.e.g.
- De af­wer­king van ge­bou­wen
- Stu­ka­do­ren
- Bouw­tim­me­ren
- De af­wer­king van vloe­ren en wan­den
- Schil­de­ren en glas­zet­ten
- De ove­ri­ge af­wer­king van ge­bou­wen
- Ove­ri­ge ge­spe­ci­a­li­seer­de werk­zaam­he­den in de bouw
- Hei­en en an­de­re fun­de­rings­werk­zaam­he­den
- Het vlech­ten van be­ton­staal
- Met­se­len en voe­gen
- Ove­ri­ge ge­spe­ci­a­li­seer­de werk­zaam­he­den in de bouw n.e.g.
- Wa­ter­dicht­ma­ken van da­ken en mu­ren
- Ver­huur van bouw- en sloop­ma­chi­nes met be­die­nend per­so­neel
- De ove­ri­ge ge­spe­ci­a­li­seer­de werk­zaam­he­den in de bouw n.e.g

Een aannemer met de garantie voor de beste kwaliteit en prijs!

Wij gaan zeer gestructureerd te werk. Wanneer u een opdracht bij ons zou willen plaatsen kunnen wij een gepaste prijs met u samenstellen, waarna wij een plan van aanpak opstellen.