- Het slo­pen van bouw­wer­ken, grond­ver­zet en proef­bo­ren
- Het slo­pen van bouw­wer­ken
- Grond­ver­zet
- Proef­bo­ren
- Bouw­in­stal­la­ties
- Elek­tro­tech­ni­sche bouw­in­stal­la­ties
- Lood­gie­ters- en fit­ters­werk; in­stal­la­tie van sa­ni­tair en ver­war­mings- en lucht­be­han­de­lings­ap­pa­ra­tuur
- Lood­gie­ters- en fit­ters­werk; in­stal­la­tie van sa­ni­tair
- In­stal­la­tie van ver­war­mings- en lucht­be­han­de­lings­ap­pa­ra­tuur
- Ove­ri­ge bouw­in­stal­la­tie
- In­stal­la­tie van lif­ten, rol­trap­pen en blik­sem­af­lei­ding
- Iso­la­tie­werk­zaam­he­den
- Ove­ri­ge bouw­in­stal­la­ties n.e.g.
- De af­wer­king van ge­bou­wen
- Stu­ka­do­ren
- Bouw­tim­me­ren
- De af­wer­king van vloe­ren en wan­den
- Schil­de­ren en glas­zet­ten
- De ove­ri­ge af­wer­king van ge­bou­wen
- Ove­ri­ge ge­spe­ci­a­li­seer­de werk­zaam­he­den in de bouw
- Hei­en en an­de­re fun­de­rings­werk­zaam­he­den
- Het vlech­ten van be­ton­staal
- Met­se­len en voe­gen
- Ove­ri­ge ge­spe­ci­a­li­seer­de werk­zaam­he­den in de bouw n.e.g.
- Wa­ter­dicht­ma­ken van da­ken en mu­ren
- Ver­huur van bouw- en sloop­ma­chi­nes met be­die­nend per­so­neel
- De ove­ri­ge ge­spe­ci­a­li­seer­de werk­zaam­he­den in de bouw n.e.g.